Резултати от изследването „Поглед към невидимите деца на гр. Пловдив“ представи Фондация „За Нашите Деца“, по време на информационен форум в Пловдив

By 27.11.2019Новини


На 26 ноември по време на информационен форум изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова и Калина Илиева от Българска Академия на Науките  представиха  резултатите от изследване „Поглед към невидимите деца на гр. Пловдив“, проведено съвместно с Институт за изследване на населението и човека към БАН.

 

Изследването  има за цел да анализира услугите за ранно детско развитие в град Пловдив и степента, в която те отговарят на потребностите на децата с проблеми в развитието. Проучването очертава основните проблеми в услугите за ранно детско развитие в гр. Пловдив. Сред тях са липсата на данни за децата с проблеми в развитието в ранна възраст, недостиг на специализирани услуги в общността, които да подкрепят децата с увреждания и забавяне в развитието и техните семейства, също така  липса на квалифицирани специалисти  за работа с деца в ранна възраст.

 

Резултатите от проучването показват, че въпреки безплатния достъп до здравевеопазване за всички деца,  около 10% от децата в най-уязвимата възраст от 0 до 3 г. не са обхванати от общопрактикуващи лекари и педиатри. Това възпрепятства адекватното проследяване на ранното детско развитие, както и прилагането на ранна детска интервенция още при първите симптоми на забавено развитие или дефицити при детето.

 

Изследването показва, че поради липса на квалифициран персонал като педагози, логопеди, терапевти и психолози, децата с увреждания и трудности в развитието остават извън образователната система. В изследваните ясли, се наблюдава почти пълна липса на деца с увреждания и проблеми с развитието

.

Иванка Шалапатова подчерта, че периодът от 0 до 3 години е от изключителна важност за развитието на детето и прилагането на ранна детска интервенция от квалифицирани специалисти именно по време на него, е от изключително значение.

 

Освен да очертае проблемните области в услугите за децата с трудности в развитието, направеното изследвание отправя и препоръки  за подобряване на политиките и практиките по отношение на ранната детска интервенция, както и за разширяване на мрежата от социални и интегрирани   услуги в подкрепа децата с увреждания и трудности в развитието, на възраст 0-3 години  и по – конкретно специализираните услуги за ранна детска интервенция и терапевтичните услуги.

 

На информационната среща присъстваха  представители на местни организации, предоставящи социални услуги, представители на държавните структури, здравни и образователни специалисти.

 

Веселина Ботева, директор „Социална Политика“ към община Пловдив изказа своята благодарност към фондация „ За Нашите Деца“ за изработеното изследване  и подчерта  ключовата му  роля за разработването бъдещите политики и стратегии за социалните услуги към община Пловдив.

 

В рамките на информационната среща, Мариана Костадинова, мениджър „ Социална работа“ от Център за Обществена Подкрепа „ За деца и родители“ гр. Пловдив представи  трите нови интегрирани услуги за деца в риск, които фондацията открива на територията на осем пловдивски общини, включително и в областния център.

 

Инфорамационния форум завърши с дискусия на тема изграждането на общ механизъм, който да насърчи всички професионалисти и доставчици на социални услуги  да работят в партнъорство. Участниците във форума коментираха и нуждата от изработване и внедряване  на единна политика за ранно детско развитие в община Пловдив.