Резултатите от изследване „Поглед към невидимите деца в Пловдив“ представи фондация „За Нашите Деца“

By 13.09.2019Новини

Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“

Факторите, които определят възможността за формиране на по-добри политики за децата в ранна възраст, представиха по време на конференция „Ранното детско развитие: наука и практика“ изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова, експертът от фондацията Цвета Недева и Татяна Коцева от института ИНЧ при БАН. Трите са част от екипа, реализирал изследване „Поглед към невидимите деца на Пловдив“, който анализира услугите за ранно детско развитие в град Пловдив и степента, в която те отговарят на потребностите на децата с проблеми в развитието, или в риск от развиване на такива проблеми и техните семейства.

 

Резултатите от изследването и препоръките, които то отправя бяха дискутирани в контекста на националното Изследване на системите подкрепящи ранното детско развитие, взаимовръзките и взаимодействието между тях и с родителите в панела „От доказателства към политики за ранно детство“, модериран от зам. изпълнителният директор на организацията Мариана Тасева.

 

Данните от Пловдив потвърждават резултатите от национално изследване, според което повече от 1/3 от родилите здравно неосигурени бременни не са посещавали лекар нито веднъж преди раждането, а за здравноосигурените липсват данни за степента на проследяването.

Причините за заболяванията и умиранията на децата от 1 до 4 години не са изследвани и липсват данни за статуса на семействата – икономически, социален, образователен, за да се осъществява ефективна превенция.
Въпреки регламентираното право на безплатен достъп до здравеопазване за всички деца, около 10% от децата в най-уязвимата възраст от 0 до 3 г. не са обхванати от общопрактикуващи лекари и педиатри.
България значително изостава от постигането на целите на Европейския съюз по показателя за обхват на децата от 0-3 г. в услуги за ранно детско образование и грижа, който е 33%.

 

 

Основните препоръки, които извеждат и двете изследвания са за:

– разработване на стандарти за развитие на деца във възрастта 3 – 7 години и въвеждането им в практиката;
– създаване на програми за подкрепа на родителите в грижата за здравето на детето и възпитателните практики в семейството за постигане на адекватно и отговорно родителско поведение за подкрепа на развитието на детето;
– Оптимизиране системата за закрила на детето, с цел подкрепа за биологичните семейства и предотвратяване на разделянето на децата от семействата им.

 

Пред участниците в двудневния форум беше представена и работата на организацията по програма Ранна детска интервенция и ефекта върху децата от прилагането й. Ранното детско развитие и ранната интервенция са сред основните приоритети за фондацията и ние работим активно за подобряване на политиките и условията за това.

 

Конференцията бе организирана от Изследователският център по когнитивна наука и Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца към Нов български университет в партньорство с УНИЦЕФ България, Тръста за социална алтернатива и Фондация „За нашите деца“. В два последователни дни повече от 100 участници обсъдиха научни изследвания, нови практики и актуални въпроси, свързани с грижите за децата в ранна възраст. Подчертана беше важността от засилване на научните изследвания в сферата на ранното детско развитие, разработване на политики-базирани на доказателства в консултация с най-широк кръг от заинтересовани страни, както и от включване на родителите като равноправни партньори на професионалистите в грижите за децата.
Сред лекторите бяха водещи международни експерти, български учени, професионалисти и представители на държавни институции.