Ролята на играта в ранното детско развитие обсъдиха специалистите на фондация „За Нашите Деца“ с нидерландските си колеги

By 15.11.2019Новини

Двудневно обучение, посветено на ранната детска интервенция организира фондация „За Нашите Деца“ в партньорство с нидерландската фондация SOFT Tulip. В продължение на два дни директорът на SOFT Tulip Ерик Блумколк, Анна ван ден Бринк – мениджър ранна интервенция и  Корнелиа Менсинг –  специалист по ранна интервенция, представиха пред експерти от фондацията и партньорите ни – фондация „За децата в риск по света“, Център за временно настаняване „Св. Димитър“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Екзарх Йосиф“ опита си в ранната детска интервенция.

 

Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с Нидерландската система за социална подкрепа, както и с метода на работа с деца FloorPlay – базиран на комуникацията и взаимодействието.  При него родителят сяда на пода заедно с детето и играе и взаимодейства с него на неговото равнище. Целта е възрастните да установят връзка с детето като се срещнат на неговото ниво на развитие и използват силните му страни, за да надградят и стимулират отделните аспекти, необходими за пълноценно ранно детско развитие.

 

Терапевтите и родителите се опитват да привлекат вниманието на детето чрез дейностите, които то харесва. Стараят се да станат част от играта на детето, следват неговият ритъм и неговите интереси, стремят се да изградят отношения, базирани на доверие и забавление. В рамките на такива отношения ученето е възможно и развитийните елементи могат да бъдат ефективно въведени в играта.

 

Участниците имаха възможност да упражнят предварителна оценка на дете и да попълнят т.нар. „дърво на ученето“ – основен елемент в метода, чрез който се онагледяват нуждите на детето, целите върху, които да се работи и елементите от средата, които могат да му помогнат да развие пълния си потенциал. Участниците  се запознаха с различни техники, чрез които всеки предмет или дейност от ежедневието може да се превърне в развитийна игра, имаха възможност да демонстрират собствената си изобретателност с различни играчки и да споделят опит от собствената си практика.

 

Екипът на нидерландската организация посети фондация „За Нашите Деца“, където се срещна с екипите на Центъра за обществена подкрепа „Света София“, Центъра по приемна грижа и Детска къща и се запозна с програмите, постиженията и предизвикателствата в дейността ни за осигуряване на пълноценното развитие на най-малките деца в семейство.

 


Посещението на колегите от SOFT Tulip и проведеното от тях обучение са в рамките на изпълнявания от фондация „За Нашите Деца“ и фондация SOFT Tulip с финансиране от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ – ISSA „Качествени услуги за най-уязвимите деца – обмен на добри практики“, за осигуряване на качествени и приобщаващи интегрирани услуги за деца в ранна възраст и техните семейства.  

 

Фондация „За Нашите Деца“ изказва искрената си благодарност на Столична община в лицето на госпожа Вяра Петрова – директор на дирекция „Интегриране на хора с увреждания, програми и проекти“ за предоставената възможност безвъзмездно да използваме една от залите на ОИК Красно Село, както и на господин Стефан Стефанов, директор на ОКИ Красно село и неговия екип, които направиха събитието възможно.