Счетоводител

Фондация „За Нашите Деца” е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 27 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.

 

Нашата Мисия
Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

 

Нашата Визия
„Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“

 

Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

 

 

Счетоводител

 

Роля и отговорности:

 

 • Актуално, коректно и прозрачно осчетоводяване на дейността на организацията
 • Водене на каса в лева и валута; контрол върху касовата отчетност на останалите каси в организацията
 • Изготвяне на искания за плащане по фактури и алокиране на разходите по съответните бюджетни центрове
 • Подпомагане бюджетните разпоредители във фондацията при управление на разходите по различни дейности
 • Изготвяне на справки и отчети, свързани с получени средства и направени разходи
 • Изготвяне и подаване на периодични отчети към общини за държавно делегираните дейности, които фондацията изпълнява, към финансиращи институции, проекти и корпоративни дарители
 • Участие в комисии за избор на доставчици
 • Изготвяне на справки за наличност на парични средства
 • Подготовка на финансови отчети по проекти и донори
 • Изготвяне на изискуеми според българското законодателство справки и декларации
 • Подготвяне на плащания посредством интернет банкиране

 

Професионални компетенции:

 • Висше икономическо образование
 • Опит в работа с бюджети
 • Опит в работа с проектно отчитане
 • Познава българското счетоводно, данъчно, трудово и осигурително законодателство
 • Умения за изработване на аналитични справки и отчети
 • Компютърна грамотност (MS Excel – ниво напреднал; MS Office програми; познаване на Бизнес Навигатор е предимство)
 • Минимум 3 години професионален опит (предимство)
 • Познания по английски език (предимство)

 

Личностни качества и умения:

 • Аналитичнос
 • Внимание към детайлите
 • Отлични умения за писмена и устна комуникация
 • Умения за работа в екип
 • Способност за планиране, организиране и контрол на собствената работа
 • Способност за ефективна работа със служители на различни управленски нива в организацията
 • Тактичност, отговорност, проактивност и самостоятелност, творчество и инициативност, лоялност, честност

 

Организацията предлага:

 • Работа в организация, отдадена на кауза
 • Работа във високо-мотивиран и професионален екип
 • Коректни трудово-правни взаимоотношения
 • Обучения за личностно и професионално развитие

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Юлия Ушовска, Мениджър „Човешки ресурси, администрация и ИКТ“, на hr@detebg.org

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.