Семеен психолог

 

Фондация „За Нашите Деца“ вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истинско семейство.

Станете част от нашия екип в нашия Център за обществена подкрепа „За деца и родители“, в град Пловдив.

 

Роля и отговорности:

 • Семейно консултиране и психо – социална работа с биологични и разширени семейства на деца в риск; новородени деца; деца, преживели насилие; деца с трудно поведение; деца, настанени в институции;
 • Оценяване на биологични семейства за възможности за реинтеграция на деца, изведени на по – ранен етап;
 • Оценяване на роднински семейства за възможности за грижа за деца, изведени от биологично семейство;
 • Оценяване на деца в приемна грижа, преди осиновяване;
 • Управлява случаи в Център за обществена подкрепа „За деца и родители“, като спазва процедурите и поддържа необходимата документация;
 • Участва в прегледи с отделите „Закрила на детето“ по водените от него случаи, при необходимост
 • Участва при обсъждане на случаи и супервизии;
 • Предоставя услуги на деца в институционална и резидентна грижа, за които е определен като поддържа необходимата документация, свързана с управление на случай;
 • Участва в работни срещи с различни професионалисти за планиране и преразглеждане работа по случаи, с които работи;
 • Работи и поддържа комуникация в посока изграждане на ефективен екип;
 • Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии;
 • Запознат е със законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.

Семейно консултиране

 

Професионални компетенции:

 • Висше образование – специалност „Психология“, “Клинична психология“, „Семейно консултиране“ или „Комуникативни нарушения“;
 • Опит в работата с деца и семейства;
 • Умения за екипна работа;
 • Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe;
 • Опит в прилагането на проекти в социалната сфера е предимство

 

Организацията предлага:

 • Работа във високо мотивиран и професионален екип
 • Динамична и иновативна среда на работа
 • Коректни условия на труд
 • Обучения за личностно и професионално развитие

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 20 Февруари 2019г. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, Човешки ресурси Генералист, на hr@detebg.org или 0889 508 587.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.