Детегледач/ка

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.

 

За да осигурим възможно най-добрата и близка до семейната грижа в нашата Детска къща, търсим да назначим:

Социален асистент

 

Роля и отговорности:

 • Полага грижи за 4-6 деца на възраст от 0 до 3 години
 • Подкрепя развитието и социалното включване на децата и посреща техните нужди
 • Гарантира хигиена, подреден и приветлив вид на къщата
 • Участва в готвенето за децата при нужда

 

 

Професионални компетенции на подходящия кандидат:

 • Образование – средно
 • Опит в грижата за деца
 • Да не е осъждан или следствен по престъпления срещу личността
 • Да не е е лишаван / ограничаван от родителски права
 • Добро психическо здрав
 • Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства
 • Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етноса на децата
 • Готовност за работа в екип, обучение и развитие
 • Да проявява отговорност, самоконтрол, коректност и такт
 • Да проявява търпение и любов при работа с децата.
 • Опит с деца, живели в социални домове, е предимство

 

Личностни качества и умения:

 • Разбиране на нуждите на децата и толерантност към техния произход, история и поведение
 • Професионален опит – медицински или педагогически
 • Толерантно отношение към различията в произход, история, етнос
 • Готовност за работа в екип, допълнителни обучения и развитие

 

Работно време:

Работи се на график – на пълен или непълен работен ден, в зависимост от възможностите на кандидатът за позицията.

 

Организацията предлага:

• Трудов договор с Фондация „За Нашите деца“, постоянен със срок на изпитване.
• Обучения и развитие
• Много благоприятна работна среда

 

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Ана Врачанска, асистент „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.