Социален работник

 

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

 

За Центъра за обществена подкрепа „Света София“ в гр. София търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от нашия екип на позицията:

 

 

„Социален работник“

 

Роля и отговорности:

 

 • Работи основно по услуги, свързани с оценка и директна работа с деца и семейства, като предоставя консултиране и подкрепа.
 • Предоставя услуги на деца поверени на обществена грижа, за които е определен на екипни срещи, като поддържа необходимата документация, свързана с управление на случай.
 • Управлява активно по 15 случая средно на месец.
 • Включва се като допълнителен специалист по заявка в случай управляван от друг член от екипа
 • Участва в работни срещи с различни професионалисти за планиране и преразглеждане работа по случаи, с които работи.
 • Участва в договарянето с деца и семейства за ползване на услугите.
 • Предоставя услуги на деца и семейства, за които е определен на екипните срещи, като спазва процедурите и поддържа необходимата документация.
 • Участва в оценяването на индивидуалните нужди на всяко дете и родителския капацитет на семейството и в изготвянето на индивидуалнен план за развитие на детето (клиента).
 • Участва в услугите за информиране и подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, както и техните семейства
 • Участва във всички срещи за планиране и преразглеждане на грижата за деца, настанени в институции.
 • Предоставя услуги за деца със специални потребности.
 • Организира и фасилитира групова работа с кандидат-осиновителни семейства във връзка с подготовката им за настаняване на дете в семейна среда.
 • Организира и участва в провеждането на социализиращи дейности за деца поверени на обществена грижа, работи за развиване на познавателни, комуникативни и социални умения на децата.
 • Работи и поддържа комуникация в посока изграждане на здрав и отговорен екип.

 

 

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

 

 

Професионални компетенции:

 

 • Висше образование – „Психология“, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогика“
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
 • Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства
 • Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи
 • Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето

 

Специални умения и знания:

 

 •  Умения за ефективна устна и писмена комуникация
 • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
 • Умения за работа в екип
 • Проактивност

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Моля прикачете вашата автобиография в Word или PDF формат