Експерти от нидерландската фондация SOFT Tulip обмениха опит и добри практики със специалисти от фондация За Нашите Деца

By 06.11.2019Новини

Днес нидерландската фондация SOFT Tulip гостува на фондация „За Нашите Деца“. Посещението е в рамките на проекта „Качествени услуги за най-уязвимите деца – обмен на добри практики“, чиято цел е повишаването на качеството на услугите в подкрепа на деца в най- ранна възраст и техните семейства.

 

Тримата гости се запознаха с нашите специалисти, с услугите, които предлагаме, с плановете за бъдещото им развитие, както и с постиженията и предизвикателствата, пред които се изправяме. Основен акцент бяха и услугите в единствения Дневен център за деца в ранна възраст със специални потребности, който предстои да бъде разкрит в сградата ни, след приключването на ремонтните дейности в нея.

 

В следващите два дни нидерландският екип ще проведе  обучение на специалистите, работещи в Център за обществена подкрепа „Света София“, Център по приемна грижа и Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ в гр. Пловдив. Екипът на  SOFT Tulip  ще представи иновативни методи и практики за работа с деца и ще запознаят нашите експерти  със социалните услуги в подкрепа на деца в Нидерландия.

 

 

 

 

 


Фондация SOFT Tulip е нидерландска организация, която подкрепя услуги за деца и развива програми и политики за повишаване на капацитета на специалисти, работещи с деца и хора с увреждания, както и овластяване на родители на деца с увреждания.