Социален асистент

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 27години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.

 

 

За Центъра за настаняване от семеен тип „Детска къща“ в гр. София търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от екипа на позицията Социален асистент!

 

 

Роля и отговорности:

  • Насърчава развитието на децата и емоционалното им благополучие;
  • Спазва часовете за хранене, менюто по график, грамажите;
  • Поддържа домакинството в къщата;
  • Работи в екип с останалите хора в живота на децата;
  • Познава и прилага стандартите на услугата Детска къща;
  • Участва ангажирано в различни обсъждания на случаи и обучения на екипа. Участва в обучения;
  • Отговаря за социализиращите дейности на децата подходящи за съответната възраст и индивидуални особености
  • Подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения.
  • Подкрепя и стимулира самостоятелността и развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му особености
  • Отговаря за опазване на здравето и живота на децата настанени в Детската къща
  • Активно организира, участва и отговаря за организирането и подготовката на лични и детски празници, концерти и други мероприятия
  • Полага грижи за 4-6 деца на възраст от 0 до 7 години. Осигурява физическа грижа за децата в къщата. Подкрепя развитието и социалното включване на децата и посреща техните нужди

 

Изисквания:

 • Образование – средно;
 • Опит в отглеждането и грижата за деца;
 • Предимство е опит в директна работа с деца в риск и техните семейства;
 • Да не са осъждани или следствени;
 • Да не са лишавани/ограничавани от родителски права;
 • Добро психическо здраве;
 • Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства;
 • Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата;
 • Готовност за работа в екип, обучение и развитие.
 • Да проявява отговорност, самоконтрол, коректност и такт, както и търпение и любов при работа с децата.

 

Личностни качества и умения:

 • Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа;
 • Позитивно настроен спрямо уязвими деца;
 • Способност за работа под напрежение;
 • Отговорен и  гъвкав.

Организацията предлага :

 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
 • Работа в отдаден и динамичен екип;
 • Принос към една благородна кауза;
 • Много добри условия на труд;
 • Работа на смени при сумирано изчисляване на работното време

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл: hr@detebg.org .

 

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на имейл: hr@detebg.org.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.