Социален работник

 

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

За Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от нашия екип по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОПРЧР на позицията:

 

 

„Социален работник“

 

 

Роля и отговорности:

 

 • Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейств клиенти на центъра по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОПРЧР
 • Идентифицира деца, нуждаещи се от подпомагащи комплексни услуги, по местата на териториалния обхват на проекта, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и подпомаганите семействата
 • Оценява нуждите на децата и техните семейства.
 • Информира, консултира и мотивира родителите за ползване на комплексни услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда.
 • Извършва активна мобилна дейност в община Пловдив и седем съседни общини, за да предоставя подкрепа и услуги на бенефициентите по програмата.
 • Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги.
 • Работи активно с общността, изготвя оценка за семейството и насочва родителите и децата към подкрепящи интегрирани услуги за развитие и социално включване.
 • Изготвя план за подкрепа от специалисти, предоставящи услуги по проекта или други услуги в общността и съблюдава за неговото коректно и съвестно изпълнение.
 • Работи активно с медиатори в общностите, в които предоставя подкрепа.
 • Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии.
 • Участва в активно изграждане на координационен механизъм за създаване на партньорства между държавни структури и социални услуги, в териториалният обхват на проекта.

 

 

Професионални компетенции:

 

 

• Висше образование – „Психология“, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогика“
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства
• Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи
• Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето
• Активно шофиране ще се счита за предимство

 

 

Личностни качества и умения:

 

 

• Умения за ефективна устна и писмена комуникация
• Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
• Умения за работа в екип
• Проактивност

 

 

Организацията предлага:

 

 

• Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ за рамките на проекта
• Пакет възнаграждение и социални придобивки
• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
• Отлични условия на труд
• Работа в отдаден и динамичен екип
• Принос към една благородна кауза
• Интересна и предизвикателна работа
• Професионални обучения и трейнинги

 

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества…
Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

 

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография на hr@detebg.org.

 

 

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговорите на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашият екип на тел. 0889 508 587 или s.ivanov@detebg.org

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.