Социален работник

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.

 

 

За Центъра за обществена подкрепа ”Света София” в гр. София търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от екипа на позицията Социален работник!

 

 

Роля и отговорности:

 • Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейства, клиенти на центъра;
 • Спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата;
 • Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване на услуги, които ще подобрят живота на детето в семейната му среда;
 • Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги;
 • Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на Центъра за обществена подкрепа „Св. София“;
 • Предоставя социални услуги на терен /мобилни услуги/ в болници, детски градини, центрове за настаняване от семеен тип и в общността;
 • Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии

 

Изисквания:

 • Висше образование – специалност „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Психология“, „Педагогика“;
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint);
 • Предимство е опит в директна работа с деца в риск и техните семейства;
 • Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи;
 • Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето;

 

Необходими качества и умения:

 • Умения за ефективна устна и писмена комуникация;
 • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите;
 • Умения за работа в екип;
 • Проактивност и гъвкавост;
 • Шофьорска книжка ще се счита за предимство.

 

Организацията предлага :

 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
 • Работа в отдаден и динамичен екип
 • Принос към една благородна кауза
 • Много добри условия на труд

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография в срок до 29 Март, на имейл: hr@detebg.org .

 

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, генералист „Човешки ресурси“ на имейл: m.danova@detebg.org или тел. 0889 508 587.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.