Специалист „Ранно детско развитие“

 

Фондация “За Нашите Деца” е една от водещите български неправителствени организации. Вече 27 години фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Ние сме организация с ясен фокус и ориентирани към търсенето на нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

 

Като част от нашето разрастване, ние търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да се присъедини към Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив. Той ще се присъедини към екипа ни по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОПРЧР на позицията:

Специалист „Ранно детско развитие“

 

 

Роля и отговорности:

 

• Подпомагане на индивидуалното развитие и учене на деца, включително такива с увреждания, трудности в развитието, социално-поведенчески проблеми, деца в изолация и/или деца в социален риск;
• Подпомагане на индивидуалното развитие на подкрепяните по проекта деца в тяхната общност и семейната среда;
• Извършва активна мобилна дейност в гр. Пловдив и седем съседни общини, за да предоставя подкрепа и услуги на бенефициентите по програмата;
• Организира социални дейности и събития в Център за ранно детско развитие и в общността на бенефициентите по проекта;
• Работи съвместно с местните структури за оказване на методическа и ресурсна подкрепа с цел насърчаване на тяхната активност за организиране на социализиращи и развитийни събития за деца в местните общности;
• Да създава контакти с местни учебни и инстуционални структури с цел изграждане на партньорсва и тяхното въвличане в организиране за социалните дейности по проекта.
• Работи активно с медиатори в общностите, в които предоставя подкрепа.

 

 

Професионални компетенции:

  •  Висше образование – специалност „Социална работа“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Рахабилитация“, „Логопедия“ или друга социална наука.
  • Опит в работата с деца и семейства;
  • Умения за екипна работа;
  • Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe;
  • Опит в прилагането на проекти в социалната сфера е предимство.

 

Личностни качества и умения:

• Умения за ефективна устна и писмена комуникация;
• Умения за подкрепа и овластяване на клиентите;
• Умения за работа в екип;
• Проактивност и гъвкавост;
• Шофьорска книжка.

 

 

Организацията предлага :

 

• Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ в рамките на проекта.
• Отлични условия на труд;
• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
• Работа в отдаден и динамичен екип;
• Принос към една благородна кауза;
• Интересна и предизвикателна работа;
• Професионални обучения и тренинги;

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества…
Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиографияна имейл hr@detebg.org.

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашият екип на тел. 0889 508 587 или на имейл s.ivanov@detebg.org

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.