Специалист Развитие на партньорства

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.

Станете част от нашия екип в  Центъра ни за обществена подкрепа „За деца и родители“, в град Пловдив на позиция:

 

Специалист Развитие на партньорства

 

Роля и отговорности:

 

 • Изготвя план за развитие, ангажиране и обгрижване на партньорствата, за които отговаря.
 • Изработва презентации и взема участие в срещи с потенциални дарители.
 • Привлича нови и поддържа регулярни контакти със съществуващи дарители, отговаря за комуникацията с тях.
 • Приема постъпили дарения в Центъра и издава благодарствени писма.
 • Отговаря за поддържането на актуална база данни с контакти на дарителите.
 • Подпомага Регионалния мениджър в управлението на индивидуални и корпоративни дарители, съдейства за организирането на фондонабирателни събития и кампании.
 • Гарантира сигурна среда за клиентите и екипите в Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“.
 • Води каса и касова отчетност. Участва в изготвянето на дарителски отчети.
 • Участва активно в организирането на събития и логистичния процес.
 • Участва в изготвянето на необходимата документация в различни конкурси и проекти, в които се включва организацията.

Професионални компетенции:

 

 • Висше образование
 • Английски език (задължително)
 • Свидетелство за управление на МПС, категория В
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
 • Опит в набирането на индивидуални и корпоративни партньори
 • Опит във водене на делова кореспонденция
 • Опит в разписването и координирането на проекти

 

Личностни качества и умения:

 

 • Конструктивна комуникация
 • Водене на преговори
 • Работа в екип
 • Проактивност
 • Гъвкавост
 • Тактичност, отговорност, проактивност и самостоятелност, творчество и инициативност, лоялност, честност

 

Организацията предлага:

 • Работа в организация, отдадена на кауза
 • Работа във високо-мотивиран и професионален екип
 • Коректни трудово-правни взаимоотношения
 • Обучения за личностно и професионално развитие

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография в срок до 20 Март 2019 г. на имейл: hr@detebg.org.

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, генералист „Човешки ресурси“ на имейл: m.danova@detebg.org или тел. 0889 508 587.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.