Специалист сграден фонд и поддръжка

 

Фондация „За Нашите Деца“ вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България, и нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства. В нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща” осигуряваме временна грижа за деца без родители.Работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.

 

И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

 

 

„Специалист сграден фонд и поддръжка“

 

 

Роля и отговорности:

 

 • Поддръжка на идеалните части на сградния фонд и дворното пространство, която включва:
  – отстраняване на възникнали повреди и аварии по сградния фонд.
  – косене на тревните пространства и почистване на пътеките между сградите от листа и сняг.
  – намиране и координиране на външни подизпълнители, за отстраняване на по-значими повреди и аварии.
 •  Поддръжка на автопарка на Фондацията, която включва:
  – следене за техническата изправност на автомобилите и техния представителен вид.
  – намиране и координация на специалисти, за отстраняване на по-значими повреди по автомобилите.
 • Отговаря за разпределението и събирането на дарителски кутии по обекти в гр. София.
 • Подпомага при организацията на събития във Фондацията.
 • Подпомага служителите на Фондацията при тяхната ежедневна дейност.

 

Професионални компетенции:

 

 • Средно/ Средно Техническо образование.
 • Добра компютърна грамотност.
 • Активно шофиране.
 • Добрата техническа грамотност ще се смята за предимство.

 

Личностни качества и умения:

 

 • Проактивност;
 • Умения за ефективна устна и писмена комуникация;
 • Умения за работа в екип;

 

Организацията предлага:

 

 • Трудов договор с фондация „За Нашите Деца“;
 • Пакет възнаграждение и соц. Придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
 • Отлични условия на труд;
 • Принос към една благородна кауза.

 

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества…
Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов на s.ivanov@detebg.org или на телефон 0889 508 587.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.