Спортен дух демонстрираха децата от с. Граф Игнатиево

By 18.09.2020Новини

Спортни игри провокираха вчера състезателния дух на децата от ОУ „Граф Н. Игнатиев“ в с. Граф Игнатиево, община Марица. Социализиращото събитие се проведе с помощта на нашите социални работници, специалист „Ранно детско развитие“ и кинезитерапевт.

 

Децата се състезаваха в 3 игри с различни уреди и материали – обръчи, топки и конуси, които развиха усещането им за баланс, концентрация и двигателните им умения. За награда, печелившите отбори спечелиха собствени купи, а за да не останат и разочаровани участници, малчуганите бяха насърчавани в отборен дух, работа в екип и феърплей.

 

Подвижните игри са любими на децата с разнооб­разието от движения, роли и ситуации, в които ги поставят. Чрез тях те овладяват знания, умения, навици, форми­рат качества, интереси, развиват се физически и психичес­ки, подражават на възрастните и разкриват света и своето място.

 

Спортните игри в училище са част от социализиращите дейности, които фондацията реализира в 8 общини в област Пловдив като част от програма „Подкрепа за развитие и социализация“, насочена към деца в риск и от социална изолация и социално изключване, както и такива от малки или отдалечени населени места.

 

 

 

Дейностите по тази програма се реализират по проект „Инициатива за развитие и соцалино включване – за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът цели да подобри системата от услуги за активно социално включване на деца от уязвими семейства и предвижда създаване на интегриран подход и координация между доставчици на услуги и държавни структури в 8 общини в област Пловдив.“