Стажант Корпоративна социална отговорност

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.

 

За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!

 

Като част от нашия екип, твоите задачи и отговорности ще включват:

– Дизайн на грамоти, картички и други материали. Опит с Illustrator и/или друга програма за обработване на текст и изображения – задължителен.
– Изготвяне и редактиране на текстове на български и английски език. Превод.
– Актуализиране на Salesforce базата. Проучване на нови фирми, които да добавим към нея.
– Сканиране и разпределяне за изпращане на свидетелства за дарение и друга кореспонденция с дарители.
– Мониторинг на сайтовете на компаниите-дарители на фондация „За Нашите Деца“ с цел събиране на информация за техни празници, събития, награди и др. поводи.
– Проучване на инициативи и кампании на други НПО в България и в чужбина.
– Подкрепа при други технически задачи: рамкиране, изработване и закупуване на подаръци; опис и остойностяване на материални дарения и др.

 

Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако:

– Си студент в специалност „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“ и други сходни.
– Имаш висока писмена култура на български и английски език.
– Желаеш да подкрепиш важна социална кауза чрез развиване на професионалните си умения.
– Искаш да опознаеш културата в една от най-големите неправителствени организации в България.

 

Имаш възможност да кандидатстваш чрез: 
– CV в Europass формат на e-mail: hr@detebg.org

 

За позицията не се изисква предишен опит. Стажът продължава три месеца. След успешно преминат стаж, ще получиш сертификат.

За повече информация се свържи с Вероника Игнатова, Експерт „Човешки ресурси“ на тел. 0889 508 587.

 

Вижте разказа на Свилена Петрова, един от нашите стажанти, ТУК.

 


Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите Деца“.