Стажант Организационно развитие

 

Фондация „За Нашите Деца“ вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, осигуряваме временна грижа за деца без родители.

 

Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти?

 

Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства?

 

Проявяваш интерес към това как функционират административните процеси в една организация?

 

За теб развитието и ученето през практиката е вaжно?

 

Ако отговорът на тези въпроси е „да“, тогава ти си човека, когото търсим за позицията:

 

Стажант в екип „Организационно развитие“

 

Предлагаме ти възможност да участваш в стратегическото и оперативно развитие на фондацията. Това включва и запознаване с работата на всички отдели и предизвикателствата, пред които те се изправят. Освен това стажът ще бъде ориентиран и към работа със съмишленици на фондацията, включително представители на дипломатическия сектор, институции и други обществени лидери.

 

В рамките на този стаж ще имаш възможността:

 

 •  с подкрепата на своя ръководител да се включиш в организирането на едни от най-вълнуващите събития със стратегически партньори на фондацията;
 • да се включиш в проучване на основните заинтересовани страни, които имат принос за развитието на фондацията и услугите, които предоставяме;
 • да допринесеш за развитието на отношенията със стратегически важните за развитието на фондацията партньори;
 • да приложиш знанията, които имаш до момента;
 • да развиеш професионалните си и лични качества;
 • да работиш сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит.

 

 

Какво очакваме от кандидата:

 

 • да владее английски език на отлично ниво;
 • да умее да обработвате бързо нова информация;
 • да умее да съставя структурирани и ясни текстове;
 • да се чувства комфортно с употреба на продуктите на MS Office;
 • да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • да проявява отговорност към поставените задачи;
 • да има силна мотивация за развитие и проактивност;
 • да има висока езикова култура,

 

 

Ако стажът ти се струва интересен, може да кандидатстваш като изпратиш CV на имейл: hr@detebg.org

 

Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в офиса находящ се в кв. Сердика, ул. Гюешево № 21.

 

Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация „За Нашите деца“ и ще получат сертификат за преминат стаж.

 

Ако не успееш да откриеш отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържеш с Мая Данова, Експерт „Човешки ресурси“ – телефон 0889 508 587.

 

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.