Специалист сграден фонд и складово стопанство

 

Фондация „За Нашите Деца“ вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

 

 

Специалист сграден фонд и складово стопанство

 

 

Роля и отговорности:

 

• Поддръжка на сградния фонд и имуществото на Фондацията.
• Управление на складови наличности и материални дарения.
• Извършва товаро-разтоварни дейности.
• Организация на доставки и снабдяване с материали и консумативи.
• Администриране на наличности и движение на активи.

 

Професионални компетенции:

 

• Добра компютърна грамотност (Excel, Word, Outlook)
• Активен шофьор.
• Добрата техническа грамотност и опит на подобна позиция ще се счита за предимство.

 

Личностни качества и умения:

 

• Проактивност и самоорганизация.
• Умения за ефективна устна и писмена комуникация.
• Умения за работа в екип.

 

Организацията предлага:

 

 

• Трудов договор с фондация „За Нашите Деца“.
• Пакет възнаграждение и социални придобивки.
• Възможност за професионално развитие и израстване.
• Отлични условия на труд.
• Принос към една благородна кауза.

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов на s.ivanov@detebg.org или на телефон 0889 508 587.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.