Три нови програми за деца в риск в осем пловдивски общини разкрива фондация За Нашите Деца

By 08.11.2019Новини

Три нови програми за деца в риск разкрива фондация „За Нашите Деца“ в общините Родопи, Стамболийски, Марица, Асеновград, Садово, Куклен, Пловдив и Перущица. Те ще бъдат представени във всяка от общините по време на специално организирани от фондацията информационни срещи. На форумите, които ще се състоят в периода 11 – 28 ноември, ще бъдат поканени  представители на местни организации, предоставящи социални услуги, на държавните структури, на работодатели и на бизнеса, здравни и образователни специалисти и други заинтересовани страни.

 

Индивидуална оценка и насочване към социални и интегрирани услуги“ е една от трите програми, които ще бъдат разкрити, целта е децата от уязвими групи и техните семейства да  имат достъп до услуги за социално включване, съобразени с техните нужди.

 

Програмата „Консултативната и терапевтична подкрепа“  е насочена към деца с трудности в развитието и увреждания във възрастта от 0 до 3 години, и ще осигури възможност за консултиране на родителите, рехабилитационни и терапевтични услуги, медицинско обследване и асистиране на нуждаещите се деца.

 

Програмата „Подкрепа за развитие и социализация“ е насочена към децата в риск, които често са изключени от достъпни за другите деца форми на социализация. Тя ще подпомага развитието и социализацията на децата, за да бъде преодоляно негативното влияние, което изключването има върху развитието и постиженията им.

 

График със срещи:

 

Община Родопи  – 11.11.19 г., 15.00 часа, зала Общински съвет

Община Стамболийски – 13.11.19 г., 14.30 часа, Ритуална зала към Народно читалище „Никола Вапцаров“

Община Марица – 14.11.19 г., 15.00 часа, зала на Общинския съвет -Марица

Община Асеновград – 18.11.19 г., 15.00 часа, зала на Градска Библиотека „Паисий Хилендарски“

Община Садово – 19.11.19 г.,  15.00 часа, зала към Общинска администрация – Садово

Община Куклен – 21.11.19 г., 15.00 часа, зала към Общинска администрация – Куклен

Община Пловдив – 26.11.19г., 14:00 часа., малка конферентна зала – Дом на културата „Борис Христов“

Община Перущица – 28.11.2019 15:00 часа, в конферентна зала към Народно читалище „Просвета“.

 


Осемте срещи ще се реализират в рамките на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.