Заключителна конференция по проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система“

By 23.07.2020Новини

На 22 юли 2020 г. в Зала А на Българската търговско-промишлена палата София, при спазени епидемиологични мерки и задължителна социална дистанция,се състоя заключителната конференция по проекта „Децата на фокус в реформата за съдебната система“Фондация „За Нашите Деца“ е партньор на проекта, заедно с Национална мрежа за децата, Асоциация „Родители“, Институт за социални дейности и практики, а водеща организация е Сдружение „Професионална асоциация на медиаторите в България“.

 

Със задоволство, благодарности към партньорите и равносметка за свършената работа от началото на 2019 г. досега, започна събитието. Отчетен беше. Първия  проектен акт на публичност през април 2019 г.: Кръгла маса, по време на която  популяризирахме идеята за необходимостта от интердисциплинарен подход, коментирани бяха следващите стъпки към основната цел: да се анализират практики в съдебното производство, за да може да се създаде „Единна методология за  обследване най-добрия интерес на детето“. Анализът на проблема, направен чрез анкети до съдилища и медиационни центрове в големите градове на България, доведе до извода, че всички съдебни производства по семейни спорове касаещи децата, се движат в срок до 6 месеца: това са конфликти, свързани с природни отношения, които се мултиплицират в 7 – 8 – 10 на брой дела, често се обвързват с дела по Закона за домашно насилие, отношенията рецидивират. На практика административните битки продължават с години.   

 

 

При проучване на външни законодателства се установи, че чуждите съдебни практики разполагат с инструментариум, който да им помага да се ориентират в сложни казуси на семейни спорове. В рамките на проекта, с общи усилия между партниращите организации и различните специалисти /юристи, медиатори, психолози, семейни консултанти, социални работници/, бяха разработени материали за повече чувствителност, относно ефекта, който едно съдебно производство има върху децата в семейството. Материалите бяха прецизирани и тествани допълнително от експерти от проектния екип.Единната методология за обследване най-добрия интерес на детето“ отдавна е факт и е достъпна за всички в онлайн вариант.

 

Създаден беше модел за информационни сесии за родители в конфликт, с послание: “Вие сте тук, защото обичате вашите деца и искате най-доброто за тях“. Разбира се, бяха коментирани и непредвидените обстоятелства около епидомиологичната обстановка и наложителното преработване на материалите в онлайн вариант. Положителният ефект от тази 5-та проектна дейност е факт, има статистически обобщени резултати от ефекта който информационните сесии оказват върху поведението и решенията на родителите в конфликт. Има ефект и от хипотетичното писмо, което в края на формата, детето пише на своите родители: „Скъпи родители, аз обичам и двама ви и това няма да се промени след раздялата…“.

    

Предвижда се паралелно с опцията семейна медиация, информационните сесии да съществуват устойчиво към съдилищата като възможност за интервенция на нарушената комуникация между родителите в конфликт. Предвид изводите от проведените пилотно информационни сесии, беше коментирано надграждане и разширяване на модела с участие на психолози, терапевти, консултанти, специалисти по детско развитие, които са от екипите на партниращите организации по проекта „Децата на фокус“. 

 

На финала на проектните дейности предстои изготвяне на Заключителен доклад с взети под внимание всички нюанси от дискусията по време на конференцията. Събитието приключи със съгласието на всички, че на конфликта освен на сериозна криза трябва да се гледа като на възможност за развитие и промяна.   

Снимка: Национална мрежа за децата

 

Проектът „Децата на фокус“ се реализира със средства на Европейския социален фонд, Оперативна програма „Добро управление“, бюджетна линия №BG 05 SF 0P001-3.003–0063, за 18 месеца, на обща стойност  85?745, 48 лв.