Започна преобразяването на сградата на закрития ДМСГД Св. София в съвременен комплекс от услуги в подкрепа на деца и семейства

By 18.10.2019Новини

Фондация „За Нашите Деца“ започна мащабен ремонт на сградата на бившия дом за медико – социални грижи „Св. София“, която от мрачна и сива ще се превърне в свеж, цветен и приветлив,  изпълнен с живот, щастливи истории и променени съдби съвременен Комплекс от услуги в подкрепа на деца и семейства.

 

За превръщането на сградата в съвременен комплекс за ранно детско развитие фондацията и нейните партньори и дарители инвестират над 1, 2 млн. лв. Изцяло безвъзмездно са изготвени и предоставени проектите за реконструкцията –от „Иво Петров архитекти“, за интериорния дизайн – от „I do advertising“, „С – консулт“ ще осъществява безвъзмездно строителен надзор.  Строителното – ремонтните дейности изпълнява „Мират груп“.

 

Комплексът ще носи духа на семейството, значението и важността му за израстването, развитието и изграждането на детето като личност и  посланието за шанс за щастливо детство за всички деца, заобиколени от подкрепата, грижите и любовта на семейството.

 

Той ще събере на едно място Център за обществена подкрепа „Св. София“Център по приемна грижа, нов иновативен терапевтичен Център за обществена подкрепаЩастливо детство“, който ще реализира програми за семейно консултиране и терапия, ранна детска интервенция, педагогическа подкрепа за образователна интеграция в училище на деца със специфични потребности и  деца под закрила. Новият Дневен център за деца с увреждания на възраст от 0 до 7 години, ще предлага оценка на развитието на детето чрез скринингови инструменти, почасова грижа за деца със специфични потребности, социализиращи дейности за децата, обучения за родители, асистирана грижа за деца в домашна среда. В Комплекса ще бъдат предоставени и игрова, спортна и арт терапии, услуги от медицински специалисти, както и рехабилитация за бебета и деца със специфични потребности и забавяне в развитието.

 

Нашата амбиция е съвсем скоро да  създадем едно вълшебно място за деца в ранна възраст и техните семейства, място на любов, грижа и мечти.

 

Създаването на КРДР София е естествено продължение на реализирания от фондацията в партньорство със Столична община и министерство на здравеопазването през  2016 г. проект „Пътят към семейството“, чиято цел беше окончателно прекратяване на институционалното отглеждане на деца в Дома за медико-социални грижи за деца „Св. София“. Когато точно на Коледа преди 3 години изведохме и последното дете от тъжната, подтискаща сграда, ние си пожелахме да й дадем нов живот като я превърнем в Комплекс за ранно детско развитие. Въпреки всички трудности, които срещнахме по пътя си до момента, вече сме на прага на разкриването на Комплекса за ранно детско развитие и искрено се надяваме заедно да посрещнем 1 юни 2020 в новата сграда и с функциониращи нови услуги.