Започна разработване на Програма за Координация между социалната, здравната и образователната сфера в подкрепа на деца в риск

By 14.05.2020Новини

Работна група от представители на 8 общини в област Пловдив започна работа по създаването на Програма за Координация между социалната, здравната и образователната сфера, в подкрепа на деца в риск. В нея са включени представители на неправителствения сектор, директори на детски градини, ръководители и специалисти от центрове за социални услуги, лекари /педиатър и общопрактикуващ лекар/, както и представители на фондация „За Нашите Деца“.

 

Въпреки усложнената обстановка в страната, поради предприетите мерки против разпространението на коронавирус, работната група функционира ефективно, благодарение на предоставените от екипа на фондация „За Нашите Деца“ гъвкави онлайн възможности за комуникация.

Програмата ще бъде готова и представена пред партньорите до края на юни, след което тя ще бъде интегрирана в социалните, здравни и образователни структури в 8-те общини.

 

Въвеждането и прилагането на програмата, както и съвместната работа между системите за предоставяне на интегрирани услуги ще бъдат координирани от работната група. При необходимост тя ще инициира срещи за обсъждане и актуализации в програмата за координация, включително съгласно действащото законодателство.

 

Да бъде създадена Програма за координация, решиха участниците в дискусионния форум „Заедно за иновативни, интегрирани услуги в област Пловдив“ на 11 февруари. На него над 70 представители на организации и институции от социалната, образователната и здравната сфера в 8-те общини очертаха рамката на бъдещата система за координация и взаимодействие в област Пловдив.

 

С изпълнението на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ си поставихме амбициозната задача да откликнем на недостига на услуги за качествена и комплексна подкрепа на деца и семейства, в риск от социално изключване на територията на 8 пловдивски общини (Пловдив, Марица, Садово, Куклен, Родопи, Перущица, Стамболийски и гр. Асеновград). Целта е подобряване на системата от услуги за активно социално включване на деца в риск и техните семейства, чрез развиване на интегрирани и координирани междусекторни услуги.

Липсата на координация и слабото сътрудничество между различните доставчици на услуги и държавните структури се оказва друга сериозна бариера пред качествената подкрепа на децата и семействата. За да постигнем максимална ефективност в предоставянето на комплексна подкрепа на детето и семейството започваме разработване на механизъм за взаимодействие между различните специалисти и местните държавни структури, при водещ принцип на дете-центрирания подход.